RSGRUP specjalizuje się w wypożyczaniu i sprzedaży wysokiej jakości szalunków stropowych jak i ściennych oraz dostarczaniu ich na plac budowy. Jako prężnie rozwijająca się firma dbamy, aby Nasza oferta była zawsze nowoczesna i dopasowana do Państwa potrzeb.

Nasza elastyczność cenowa gwarantuje możliwość współpracy z każdym klientem w kraju czy za granicą. Nie boimy się wyzwań i chętnie podejmiemy się każdej inwestycji związanej z wynajmem. Oferujemy Państwu sprzęt najwyższej jakości, posiadający międzynarodowy certyfikat ISO (9001-2000.Gwarantujemy: rzetelność, solidność i najwyższą jakość w dobrej cenie.

Oferta współpracy.WARUNKI DZIERŻAWY

 • Pobieramy kaucję w zależności od wartości dzierżawionego sprzętu

 • Do cen należy doliczyć 23% VATOGÓLNE WARUNKI

 • Najemcy nie wolno wypożyczać sprzętu innym osobom,

 • Użytkować sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

 • Dokonywać w urządzeniu jakichkolwiek napraw i przeróbek.

 • W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne ) pokrywa on koszty naprawy w/g stawki. W innym wypadku nie jest obciążony kosztami naprawy. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży sprzętu najemca zobowiązany jest do uregulowania równowartości za sprzęt w wysokości 100%.

 • Przekazywane urządzenie jest czyste, sprawne technicznie i kompletne.

 • Sprawy sporne jak też nieregulowane w niniejszej umowie będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.

 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

DOKUMENTY WYMAGANE

 • Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem [osoby prywatne]

 • Wypis z KRS lub Wpis Do Ewidencji Działalności Gospodarczej [Firmy] - kopie

 • Nadanie numeru NIP [Firmy] - kopie

 • Nadanie numeru REGON [Firmy] – kopie