szalowanie.pl szalowanie.pl szalowanie.pl szalowanie.pl
Wynajem szalunków stropowych i ściennych
510 253 159
Wdrożenie innowacyjnej platformy handlowej w przedsiębiorstwie RSGRUP sp. z o.o.
Dowiedz się więcej Zaloguj się
Rzetelna firma
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/F3R0AZB6

O firmie RSGRUP
RSGRUP specjalizuje się w wypożyczaniu i sprzedaży wysokiej jakości szalunków stropowych jak i ściennych oraz dostarczaniu ich na plac budowy. Jako prężnie rozwijająca się firma dbamy, aby Nasza oferta była zawsze nowoczesna i dopasowana do Państwa potrzeb.
Nasza elastyczność cenowa gwarantuje możliwość współpracy z każdym klientem w kraju czy za granicą. Nie boimy się wyzwań i chętnie podejmiemy się każdej inwestycji związanej z wynajmem.
Oferujemy Państwu sprzęt najwyższej jakości, posiadający międzynarodowy certyfikat ISO (9001-2000).
Gwarantujemy: rzetelność, solidność i najwyższą jakość w dobrej cenie.
Oferta współpracy
Warunki dzierżawy
 • Pobieramy kaucję w zależności od wartości dzierżawionego sprzętu
 • Do cen należy doliczyć 23% VAT
Ogólne warunki
 • Najemcy nie wolno wypożyczać sprzętu innym osobom,
 • Użytkować sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • Dokonywać w urządzeniu jakichkolwiek napraw i przeróbek.
 • W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne ) pokrywa on koszty naprawy w/g stawki. W innym wypadku nie jest obciążony kosztami naprawy. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży sprzętu najemca zobowiązany jest do uregulowania równowartości za sprzęt w wysokości 100%.
 • Przekazywane urządzenie jest czyste, sprawne technicznie i kompletne.
 • Sprawy sporne jak też nieregulowane w niniejszej umowie będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.
 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Dokumenty wymagane
 • Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem [osoby prywatne]
 • Wypis z KRS lub Wpis Do Ewidencji Działalności Gospodarczej [Firmy] - kopie
 • Nadanie numeru NIP [Firmy] - kopie
 • Nadanie numeru REGON [Firmy] – kopie
Skontaktuj się
Dane firmy
RSGRUP Sp. z o.o. Duńkowiczki 172 A
37-716 Orły
NIP: 6262483327

Telefon: 510-253-159 email: info@szalowanie.pl
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

Wiadomość:


Wyślij
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została wysłana.
Skontaktujemy się z Tobą
w najbliższym możliwym terminie.

Pozdrawiamy,
zespół RSGRUP

Wyślij kolejną wiadomość


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/TIK/2018

RSGRUP Sp. z o.o.. zaprasza do składania ofert na realizację oraz zakup:

Zadanie 1. Główny system administracji i zarządzania – zakup funkcjonalności
Zadanie 2. Główny system obsługujący i projektujący szalunki – zakup funkcjonalności
Zadanie 3. Moduły i systemy pomocnicze – zakup funkcjonalności
Zadanie 4. Zakup sprzętu informatycznego
W ramach realizacji projektu: Wdrożenie innowacyjnej platformy handlowej w
przedsiębiorstwie RSGRUP sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie Typ projektu TIK, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku RPPK.01.04.01-18-0575/17, umowa o
dofinansowanie z dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:

RSGRUP Sp. z o.o.Duńkowiczki 172 A
37-716 Orły
NIP: 6262483327
Telefon: 510-253-159

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe: .pdf
2. Formularz oferty – załącznik nr 1: .doc
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2: .doc
4. Wzór umowy- załącznik nr 3: .pdf
5. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 4: .pdf

Wynik postępowania:
Informacja o wyniku podstępowania: .doc
Wynajem szalunków stropowych i ściennych Przemyśl, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Jarosław Wynajem szalunków stropowych i ściennych Przeworsk, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Łańcut, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Sanok, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Krosno, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Radymno, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Lubaczów, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Rzeszów, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Podkarpackie, Wynajem szalunków stropowych i ściennych Łańcut, Szalunki Przemyśl, Szalunki Radymno, Szalunki Jarosław, Szalunki Lubaczów, Szalunki Przeworsk, Szalunki Łańcut, Szalunki Rzeszów, Szalunki Sanok, Szalunki Krosno Sprzedaż.
RSGRUP © 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.